Ktec – Εξειδικευμένα Υλικά Κατασκευών

Shop

Υαλοβάμβακας

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Ο υαλοβάμβακας ανήκει στην κατηγορία των ινωδών μονωτικών υλικών ορυκτής προέλευσης και η πρώτη του ύλη είναι η φυσική άμμος, στην οποία προστίθενται διάφορα ρευστά συστατικά και ανακυκλωμένα προϊόντα.

Το μείγμα λιώνει στους 1100 oC σε ηλεκτρικό φούρνο. Το ρευστό γυαλί πλέον, διοχετεύεται με ταχύτητα σε στρεφόμενο δίσκο με οπές. Εξαιτίας της φυγόκεντρης δύναμης, δημιουργούνται λεπτότατες ίνες, που στην συνέχεια με την προσθήκη συνδετικών υλών συνενώνονται, δίνοντας το τελικό προϊόν, που διαμορφώνεται πλέον σε ρολλά, πλάκες ή κοχύλια, χωρίς ή με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου, υαλοϋφάσματος ή ασφαλτικού χαρτιού, σε διάφορες διαστάσεις και πυκνότητες (13-110 Kgr/m3) με ποικίλες φυσικές και μηχανικές αντοχές. Ο αέρας που εγκλωβίζεται ανάμεσα στις ίνες, δίνει στο υλικό τις θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές του ιδιότητες.

Ο υαλοβάμβακας, έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στα κτίρια και στη βιομηχανία. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, επιλέγεται και η αντίστοιχη μορφή του υαλοβάμβακα για θερμομόνωση ή ηχομόνωση σε κατασκευές:

 • Εσωτερικής ή εξωτερικής τοιχοποιίας
 • Στεγών
 • Δαπέδων
 • Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και Ακουστικών Ψευδοροφών
 • Αεραγωγών θέρμανσης – κλιματισμού
 • Μηχανολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων

Πλεονεκτήματα:

 • Είναι άκαυστο υλικό.
 • Δεν φθείρεται με το πέρασμα του χρόνου, διατηρώντας παράλληλα όλες τις ιδιότητές του.
 • Λόγω του υδροφοβισμού των γυάλινων ινών κατά τη φάση της παραγωγής του (επιφανειακή κάλυψη με κατάλληλες ουσίες), η απορρόφηση νερού στη μάζα του είναι πρακτικά μηδενική.
 • Δεν προσβάλλεται από διαλύτες και δεν προσβάλλει τα μέταλλα.
 • Δεν προσβάλλεται από έντομα και παράσιτα.
 • Οι ιδιότητές του δεν επηρρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Είναι άοσμος.
 • Μεταφέρεται και τοποθετείται εύκολα.

Μειονεκτήματα

 • Στις χαμηλές πυκνότητες δεν έχει μηχανικές αντοχές.
 • Σε σχέση με τον πετροβάμβακα υστερεί στην αντοχή στη φωτιά.

NEO

Ο υαλοβάµβακας είναι ένα θερμομονωτικό προϊόν που επινοήθηκε και άρχισε να παράγεται για πρώτη φορά στην Γαλλία. Ανάλογα µε την ποιότητα και το βάρος του έχει συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ=0,035 W/mk (0,030 kcal /mh° C) έως 0,040 W/mk (0,035 kcal/mh°C). Οι ίνες του παρασκευάζονται αποκλειστικά από ανόργανα υλικά όπως πυριτική άµµος, ανακυκλωµένο γυαλί, δολοµίτης και ανθρακική σόδα. Προσεκτικά επιλεγµένες πρώτες ύλες αναµιγνύονται στους 1450°C σε φούρνους, µε τη χαµηλότερη δυνατή επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε εκποµπή αερίων και στερεών παραγώγων. Το λιωµένο γυαλί µετασχηµατίζεται σε ίνες, που σχηµατίζουν έναν ιστό όπου περιέχονται απειράριθµες µικροσκοπικές και ελαστικές κυψέλες στις οποίες οφείλονται και οι άριστες θερµοµονωτικές, ηχοµονωτικές και πυροπροστατευτικές του ιδιότητες.
Προσφέρει:
• Αντοχή στο χρόνο, στην υγρασία, στους µύκητες, στα τρωκτικά και στους οργανικούς διαλύτες, καθώς οι ίνες του γυαλιού από τις οποίες αποτελείται είναι εξ’ ολοκλήρου ανόργανο προϊόν.
• Εξαιρετική διαπνοή (ατµοπερατότητα) που επιτρέπει στη φυσική υγρασία ενός χώρου να διαπεράσει τη µάζα του από τη ζεστή στην κρύα του πλευρά χωρίς να δηµιουργεί συµπύκνωση υδρατµών, διατηρώντας έτσι τον χώρο που περιβάλλει ζεστό το χειµώνα και δροσερό το καλοκαίρι.
• Πολύ µικρή αύξηση του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας σχετικά µε την αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος
• Σύγχρονη ηχοµόνωση και πυροπροστασία
Ο υαλοβάμβακας διατίθεται σε ρολά, σε πάχη κυρίως 3cm + 5cm, σκέτα και με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου.