Εξαεριστικό μόνωσης

Κωδικός προϊόντος: 102 Κατηγορίες: ,

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αφαίρεση της υγρασίας που εισχωρεί στη μόνωση της κατασκευής.Χρησιμοποιείται ένα εξαεριστικό ανά 25 τ.μ. ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που προκύπτουν στη μόνωση εξαιτίας της υγρασίας.Το κάθε εξαεριστικό αποτελείται από 3 μέρη (δίσκος, σωλήνας, καπέλο). Τα μέρη του εξαεριστικού που είναι εκτεθειμένα (σωλήνας – καπέλο)μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.