Τεχνοτροπία Brillante

Κωδικός προϊόντος: 171 Κατηγορίες: ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

α) Εφαρμόζουμε μία στρώση αντισκωριακό κοντινής απόχρωσης με αυτήν που επιλέξαμε.

β) Μετά το πλήρες στέγνωμα εφαρμόζουμε το BRILLANTE με μία στρώση σταυρωτά για βαφή με πιστόλι ή με δύο στρώσεις βαφής με πινέλο.

2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

α) Βάφουμε μία στρώση VELUTTO ίδιας απόχρωση με αυτήν που επιλέξαμε.

β) Μετά το πλήρες στέγνωμα εφαρμόζουμε το BRILLANTE με μία στρώση σταυρωτά για βαφή με πιστόλι ή δύο στρώσεις βαφής με ρολό ή πινέλο.

Προσοχή:

α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση.

β) Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες.

γ) Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC και πάνω από 40οC.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 m2 / lit

Η συγκέντρωση σε ΠΟΕ* του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 25g/lt.   Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/lt (2010). (Κατηγορία Α : ''ιβ'', Τύπος : Υ)

*ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις