Τεχνοτροπία Leggenda

Κωδικός προϊόντος: 172 Κατηγορίες: ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Πάνω σε ανοιχτόχρωμο φόντο, κατά προτίμηση λευκό ή μπεζ, εφαρμόζουμε την τεχνοτροπία LEGGENDA χρησιμοποιώντας πινέλο ή το ειδικό γάντι τεχνοτροπίας.

β) Μετά το πλήρες στέγνωμα, εφαρμόζουμε την 2η στρώση LEGGENDA. Πριν στεγνώσει δημιουργούμε το τελικό εφέ κάνοντας απαλές κινήσεις με την ειδική σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια.

Προσοχή:

α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση.

β) Μην ασκείτε μεγάλη πίεση με την ειδική σπάτουλα.

γ) Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC και πάνω από 40οC.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 4 – 6 m2 / lit

Η συγκέντρωση σε ΠΟΕ* του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 45g/lt.   Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/lt (2010). (Κατηγορία Α : ''ιβ'', Τύπος : Υ)

*ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις