Υπόστρωμα για τεχνοτροπίες Vellutto

Κωδικός προϊόντος: 175 Κατηγορίες: ,

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις πάνω σε επιφάνειες ασταρωμένες με αστάρι νερού TETRADUR με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Βάφεται χωρίς αραίωση, στεγνώνει σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3 ώρες. Αποδίδει 15-16 m2/lt ανά στρώση σε λείες επιφάνειες.

Η συγκέντρωση σε ΠΟΕ* του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 30gr/lt. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 30gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: ''α'', Τύπος:Υ)

*ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις