Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, για επικόλληση και βασικό επίχρισμα των μονωτικών πλακών Mapetherm, σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης MAPETHERM® SYSTEMS.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώμα: γκρι.
Ειδικό βάρος (g/cm2): 1,45
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Αναλογία ανάμειξης: 24-26% με νερό (κατά βάρος).
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2):
– 4,0-6,0 για επικόλληση ανάλογα με την μέθοδο,
– 4,0-6,0 ως βασικό επίχρισμα.
Συσκευασία: σακί 25 kg.