Τεχνοτροπία Celleste

Κωδικός προϊόντος: 167 Κατηγορίες: ,

Το τελικό αποτέλεσμα προσδίδει σοβαρότητα και κύρος τόσο σε χώρους με κλασική διακόσμηση, όσο και σε χώρους με μοντέρνα σχεδίαση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ α) Βάφουμε μία στρώση VELUTTO πολύ ανοιχτότερης ή σκουρότερης απόχρωσης από αυτήν που επιλέξαμε.

β) Μετά το πλήρες στέγνωμα εφαρμόζουμε την τεχνοτροπία CELLESTE χρησιμοποιώντας πινέλο ή πατρόγκα με σταυρωτές κινήσεις και ρολό για μεγάλες επιφάνειες.

Προτού στεγνώσει δημιουργούμε το τελικό εφέ, με την ειδική σπάτουλα, με ακανόνιστες κοφτές σπατουλιές κατά προτίμηση, μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Προσοχή:

α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση τα παραπάνω υλικά.

β) Μην ασκείτε μεγάλη πίεση με την ειδική σπάτουλα.

γ) Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC και πάνω από 40οC. ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 – 16 m2 / lit

Η συγκέντωση σε ΠΟΕ* του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 40g/lt. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/lt (2010). (Κατηγορία Α : ''ιβ'', Τύπος : Υ) *ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις