Τεχνοτροπία Effesto

Κωδικός προϊόντος: 170 Κατηγορίες: ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Εφαρμόζουμε με μια στρώση LEGGENTA με το ειδικό γάντι τεχνοτροπίας κάνοντας κυκλικές ανομοιόμορφες κινήσεις σε όλη την επιφάνεια.

β) Εφαρμόζουμε μια στρώση EFFESTO με τον ίδιο τρόπο, ώστε να έχουμε ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Προσοχή:

α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση.

β) Επαναβάφεται μετά το πλήρες στέγνωμα (2-3 ώρες).

γ) Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC και πάνω από 40οC.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6-8 m2 / lit

Η συγκέντρωση σε ΠΟΕ* του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 40g/lt. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/lt (2010). (Κατηγορία Α: "ιβ", Τύπος : Υ)

*ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις