Τεχνοτροπία Pelle

Κωδικός προϊόντος: 173 Κατηγορίες: ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Βάφουμε την απόχρωση που επιθυμούμε με VELUTTO ή με πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας, ώστε η επιφάνεια μας να είναι λεία και μη απορροφητική.

β) Εφαρμόζουμε με ρολό (κοντού πέλματος-τρίχα) το PELLE σε όλη την επιφάνεια.

Προσοχή:

α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση.

β) Στέγνωμα σε 2-3 ώρες υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες.

γ) Αποφεύγετε να δημιουργείτε πολύ παχιές στρώσεις υλικού.

δ) Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC και πάνω από 40οC.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 – 15 m2 / lit

Η συγκέντρωση σε ΠΟΕ* του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 75g/lt.   Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/lt (2010). (Κατηγορία Α : ''ιβ'', Τύπος : Υ)

*ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις