Τεχνοτροπία Perla

Κωδικός προϊόντος: 169 Κατηγορίες: ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

α) Βάφουμε μια στρώση VELUTTO λευκής ή ανοιχτής απόχρωσης.

β) Εφαρμόζουμε μια στρώση PERLA με το ειδικό γάντι τεχνοτροπίας και ρολό για μεγάλες επιφάνειες.

γ) Αφού στεγνώσει, απλώνουμε τη δεύτερη στρώση PERLA, με κυκλικές ανομοιόμορφες κινήσεις αφήνοντας αρκετό υλικό στην επιφάνεια.

Προσοχή:

α) Εφαρμόστε χωρίς αραίωση.

β) Στέγνωμα 2-3 ώρες υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες.

γ) Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10οC και πάνω από 40οC.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 – 7 m2 / lit

Η συγκέντρωση σε ΠΟΕ* του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 55g/lt.   Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 200g/lt (2010). (Κατηγορία Α : ''ιβ'', Τύπος : Υ)

*ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις