Υδρόχρωμα

Υψηλής ποιότητας και καλυπτικότητας υδρόχρωμα με μεγάλη λευκότητα.


ΑΠΟΔΟΣΗ10m²/Lt
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:230 L:el-GR


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Κατηγορίες: ,

ΑΡΧΕΙΑ

Υψηλής ποιότητας και καλυπτικότητας υδρόχρωμα κατάλληλο για οροφές από σοβά, μπετό, τούβλο κα.

Χαρακτηριστικά

Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC