Ακρυλικός Στόκος

Ακρυλικός στόκος για στοκάρισμα ρωγμών και οπών.
Απλώνεται εύκολα χωρίς τρεξίματα.


ΑΠΟΔΟΣΗ: 3m²/Lt
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:307 L:el-GR


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΑ

Χαρακτηριστικά

Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC