Διαλυτικό Smaltolux Άοσμο

Το διαλυτικό Smaltolux Άοσμο είναι μίγμα άοσμων αλειφατικών υδρογονανθράκων υψηλού σημείου ανάφλεξης.
Η ιδιότητά του αυτή το καθιστά ιδανικό διαλυτικό για χρώματα άοσμα

 

 

 

Κατηγορίες: ,

ΑΡΧΕΙΑ

Το διαλυτικό Smaltolux Άοσμο είναι μείγμα άοσμων αλειφατικών υδρογονανθράκων υψηλού σημείου ανάφλεξης. Η ιδιότητά του αυτή το καθιστά ιδανικό διαλυτικό για χρώματα άοσμα