Διαβρωτικό Χρωμάτων

Διαβρωτικό χρωμάτων νέας σύνθεσης φιλικότερης στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη.


ΑΠΟΔΟΣΗ:
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:312 L:el-GR


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΑ