Διαγραμμίσεως

Χρώμα διαγράμμισης δρόμων.  Λευκό – Κίτρινο.


ΑΠΟΔΟΣΗ: 10m²/Lt
Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:311 L:el-GR


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΑ

Χαρακτηριστικά

Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC