Πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP-ETICSplus

Η θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας με πετροβάμβακα FIBRANgeo BP ETICS PLUS εξασφαλίζει ολιστική αειφορία, καθώς ως ενεργειακή ασπίδα προσφέρει χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και ταυτόχρονα συνθήκες βέλτιστης θερμικής άνεσης, πυροπροστασία, ηχομόνωση, διαστατική σταθερότητα με αξεπέραστη αντοχή στο χρόνο, μοναδική διαπνοή με συνεχή αφύγρανση.

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP-ETICSplus είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW – Mineral Wool insulation product for buildings).

 

ΑΡΧΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογών

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογή στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ. ή E.T.I.C.S. ή θερμοπροσόψεις) σε:

  • Εξωτερικούς τοίχους
  • Οροφές πιλοτής

Συμπληρώνονται με τις ειδικές ροδέλες πετροβάμβακα FIBRANgeo CAP για θερμοπρόσοψη χωρίς θερμογέφυρες.