Σιλικονούχο αστάρι

Κωδικός προϊόντος: 135 Κατηγορία:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,61.
Περιεχόμενο ξηρών στερεών (EN ISO 3251) (%): περίπου 66.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή με 5% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5º έως +35ºC.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,5 (για μία στρώση).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.